Thomas Lehn

Thomas Lehn
Trio Leimgruber Demierre Phillips & Thomas Lehn – Ulrichsberg Kaleidophone. April 28, 2019. Urs Leimgruber (saxophone); Jacques Demierre (piano); Barre Phillips (bass); guest Thomas Lehn (synthesizer).
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn
Thomas Lehn

Reviews