Peter Jacquemyn

Peter Jacquemyn

Gottschalk/Feng Xia/ Jacquemyn: April 27, 2019 at the Ulrichsberg Kaleidophon. Gunda Gottschalk (violin, viola, voice); Xu Feng Xia (ghuzeng, voice); Peter Jacquemyn (bass, voice).

Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn
Peter Jacquemyn

Reviews