Ingebrigt Håker Flaten

Ingebrigt Håker Flaten

BIC (August 23 at Météo Mulhouse) featured Julien Desprez (guitar); Mette Rasmussen (saxophone); Ingebright Håker Flaten (bass) and Mads Forsby (drums).

Ingebrigt Håker Flaten
Ingebrigt Håker Flaten
Ingebrigt Håker Flaten
Ingebrigt Håker Flaten
Ingebrigt Håker Flaten

Reviews