Christian Weber

Aki Takase Trio 2022

Aki Takase Trio: Aki Takase (piano), Michael Griener (drums) and Christian Weber (bass). Motvind Festival 2022, Oslo.

Aki Takase Trio 2022
Aki Takase Trio 2022
Aki Takase Trio 2022
Aki Takase Trio
Christian Weber

Reviews